Nainen pitää sylissään koiraa, jolla on korvat höröllään

Kuuleminen

Kuulemalla pystymme havannoimaan ympäröivän maailman ääniä. Kuulomme aistii erilaisia ääniä ja niiden korkeuksia sekä voimakkuutta. Kuuloaisti tunnistaa myös, mistä suunnasta äänet tulevat.

Miten korva toimii?

Korva voidaan jakaa ulkokorvaan, välikorvaan ja sisäkorvaan. Ulko- ja välikorva keräävät ja kuljettavat äänet. Sisäkorva muuttaa äänen värähtelyn hermoimpulsseiksi. Korvakäytävän etummaisen rustoisen osan rauhaset tuottavat korvavahaa ja sen karvat kuljettavat vahan pois korvasta. Korva puhdistaa näin itse itseään.

Sisäkorvassa on tasapainoelin ja simpukka. Simpukka sisältää keskimäärin 12 000 ulkoista ja 3 000 sisäistä karvasolua, jotka liikkuvat äänen värähtelyn mukana. Ulkoiset karvasolut aistivat äänen voimakkuuden ja sävelkorkeuden.

Ääni on ilman liikettä, joka kulkee ulkokorvan ja korvakäytävän kautta tärykalvolle. Kuuloluut muuttavat ilman liikkeen värähtelyksi, joka siirtyy sisäkorvan karvasoluille. Karvasoluista värähtely etenee sähköisinä signaaleina kuulohermoa pitkin aivoihin, jotka havaitsevat värähtelyn äänenä.

Korvan osat graaffisesti esitettynä
Pariskunta juhlii kotonaan yhdessä ystäviensä kanssa

Mitä kuulemme?

Mistä ääni tulee? Kuinka voimakas se on? Onko se sana? Aikuisena olemme oppineet kuulemaan kokemustemme avustamana. Aivomme osaavat eristää äänet, jotka eivät ole tärkeitä ja jotka tiedämme kokemuksesta häiriöääniksi. Toisaalta tunneperäisyydelläkin on kuulemisessa merkityksensä. Hiljainen lapsen itku herättää vanhemmat syvimmästäkin unesta, vaikka monet itkua voimakkaammat äänet eivät häiritse unta.

Puheen ymmärrettävyys ja erotus riippuvat oppimastamme kielestä. Kuullun ymmärtäminen ei ole korvan vaan aivojen työ. Kaikki, mikä on aivojen työtä vaatii harjoitusta.

Kuulemisen ja
terveyden yhteys

Kuuleminen on suorassa yhteydessä kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Se tarkoittaa, että ihmiset, jotka kuulevat, voivat olla paremmin yhteydessä ympäröivään maailmaan ja siten voivat elää paremmin ja terveemmin. Kuulon heikkeneminen voi johtaa älyllisten virikkeiden saamiseen, ja siksi myös kognitio heikkenee. Kun ei kuule kunnolla ja joutuu pinnistelemään kuullakseen, aivojen kognitiivinen kuormitus lisääntyy. Paremmin kuuleminen on siis parempaa elämää.

Pariskunta on kävelyllä kultasennoutajan kanssa